Phần mềm làm bài và học bài tập trắc nghiệm, dành cho nhà trường, học sinh sinh viên
  Các bạn tải về dùng nhé, Nếu thấy thú vị thì thank mình kai
  Cái này trường mình sử dụng nhiều lắm, học trắc nghiệm cực nhanh
   * Dung lượng: 10.42 MB

  HUBT - HUBT

   Bạn vui lòng để lại lời nhắn khi ghé thăm Website và bài viết này có ích cho bạn

  Hướng dẫn cụ thể: 


  H­ướng dÉn sö dông phÇn mÒm tr¾c nghiÖm

  NhÊp ®óp chuét vµo file pest cã biÓu t­îng mau ®á nh­ h×nh sau(hoÆc nhÊp ®óp vµo æ CD)


  Sau ®ã nhÊn next nh­h×nh vÏ sau:

  Chän "I accept the agreement". Råi nhÊn next

  TiÕp tôc nhÊn next:
  Sau ®ã nhÊn Install.
  NÕu gÆp th«ng b¸o

  Th× nhÊn Ignore cho ®Õn hÕt c¶nh b¸o. cuèi cïng nhÊn Finish ®Ó kÕt thóc.
  Ch¹y file Crack trong æ CD, råi nhÊp ®óp file Keygen.exe.  Copy sè seria vµo hép th«ng b¸o duíi ®©y.
  Sau ®ã nhÊn   Enter Registration

  B¹n muèn thi m«n nµo th× nhÊp ®óp m«n ý trong æ CD. Sau ®ã nhÊn
   Let's Go!

  Sau ®ã lùa chän sè c©u hái ®Þnh lµm ë môc sau:

  Chän môc Option råi chän Set Fonts


  Chän Font .vntime vµ cì ch÷12   KÕt thóc b»ng nót "Change'em!”


Bình luận & Góp ý ( 1 comment )

Thiết kế Web giá rẻ | Dậy thiết kế Web Blogspot | Thiết kế Blogspot chuyên nghiệp | Thiết kế Blogspot uy tin | Thiết kế Web uy tín | Thiết kế Web chuẩn seo | Web chuẩn seo Google | Web Blogspot | Web bán hàng giá rẻ | Web không bị hack | Web không lo Ddos | Thiet ke Web cty | thiet ke blog dep | thiết kế blogspot | cach thiet ke blog | cách thiết kế blogspot đẹp | cách thiết kế blogspot | hướng dẫn thiết kế blogspot chuyên nghiệp | thiết kế web chuẩn seo giá rẻ | thiết kế web với google sites | thiet ke web tai ha noi | cty thiet ke web tphcm | thiết kế web uy tín | thiet ke web mien phi | thiet ke blog | thiet ke web ban hang chuan seo | thiet ke web bang wordpress | Rip template blogspot | convert template blogspot | thiet ke giao diện Web dành cho mobile |