Cty Thái AiTi hợp tác cùng chuyên gia nhân sự Hiệu Blue thiết kế web phòng thu âm
by Thái AiTi - 25/05/2018

Cty Thái AiTi hợp tác cùng chuyên gia nhân sự Hiệu Blue thiết kế web phòng thu âm

Web5c.com là 1 hệ thống thiết kế website chuyên nghiệp, trực thuộc quản lý và phát triển bởi Cty Thái AiTi đã chính thức hợp tác cùng Hiệu Blue thiết kế website phòng thu âm, Audio Studio Hồ Hữu Thái (bên phải) CEO Thái AiTi cùng chuyên gia nhân sự MR Hiệu Template Blogspot phòng […]