CEO Thai AiTi học Phật trong cuộc sống và kinh doanh
by Thái AiTi - 14/09/2018

CEO Thai AiTi học Phật trong cuộc sống và kinh doanh

Hồ Hữu Thái – CEO Thai AiTi Company chia sẻ: “Bằng tất cả lòng thành kính, sự tôn nghiêm. Người đã dậy con thật nhiều giá trị của cuộc sống, dậy con hiểu dc cốt lõi của Kinh Doanh. Bao năm qua, điều con mong vẫn chưa thành, nay duyên đã đến, Con thỉnh Người […]