CEO Thái AiTi cấp chứng nhận học viên hoàn thành khóa thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội
by Thái AiTi - 15/01/2017

CEO Thái AiTi cấp chứng nhận học viên hoàn thành khóa thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội

CEO Thái AiTi cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội. Ngày 15-01-2017 Học viên: Nguyễn Đình Văn Sinh năm: 1993 Quê quán: Bắc Ninh   Đã tham dự và hoàn thành đạt kết quả xuất sắc trong chuyên đề đào tạo Chuyên Gia lập […]