by Thái AiTi - 13/05/2017

Chào mừng Công ty Thái AiTi trở thành đối tác chính thức Youtube Partner

Chương trình đối tác YouTube cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ nội dung của họ trên YouTube. Người sáng tạo có thể kiếm tiền từ quảng cáo phân phối trên video và từ người đăng ký YouTube Red đang xem nội dung của họ. Bạn có thể đăng ký tham gia Chương trình […]