by Thái AiTi - 06/02/2017

Tết Đinh Dậu khai trương đầu năm Thái AiTi Web và Thái AiTi Studio

Hôm nay tại văn phòng Công ty Thiết kế website. Ngày mùng 10 Tết Đinh Dậu (Là ngày 02/06/2017) cúng khai trương đầu năm Công ty Thái AiTi và Thái AiTi Studio Mong cho 1 năm 2017 mưa thuận gió hoà và thực hiện thành công các dự án mới.