Tết Đinh Dậu khai trương đầu năm Thái AiTi Web và Thái AiTi Studio

by Thái AiTi - 06/02/2017

Hôm nay tại văn phòng Công ty Thiết kế website. Ngày mùng 10 Tết Đinh Dậu (Là ngày 02/06/2017) cúng khai trương đầu năm Công ty Thái AiTi và Thái AiTi Studio Mong cho 1 năm 2017 mưa thuận gió hoà và thực hiện thành công các dự án mới.