CEO Thái AiTi cấp chứng nhận học viên hoàn thành khóa thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội

by Thái AiTi - 15/01/2017

CEO Thái AiTi cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội. Ngày 15-01-2017 Học viên: Nguyễn Đình Văn Sinh năm: 1993 Quê quán: Bắc Ninh   Đã tham dự và hoàn thành đạt kết quả xuất sắc trong chuyên đề đào tạo Chuyên Gia lập […]