by Thái AiTi - 09/05/2017

Ý tưởng thiết kế tòa nhà văn phòng Công ty Thái AiTi

1 bạn Designer trong công ty đã có ý tưởng thiết kế tòa nhà văn phòng Công ty Thái AiTi dựa trên lời tâm sự về chiến lược dài dạn và tầm nhìn từ CEO Thái AiTi, Anh Hồ Hữu Thái. Công ty công nghệ và truyền thông Thái AiTi thành lập từ năm 2014, […]