by Thái AiTi - 12/06/2017

Chiến lược Marketing nhà hàng Hải Sản Hải Vân tại Biển Hải Tiến

Công ty Thái AiTi đã lên kế hoạch xây dựng chiến lược Marketing nhằm quảng bá Nhà Hàng Hải Vân tại Biển Hải Tiến, tiếp cận khách hàng, du khách khi đi du lịch nghỉ dưỡng tại Biển Hải Tiến. Qua đó, Công ty Thái AiTi đã áp dụng ngay chiến lược quảng cáo Google Adwords, […]