by Thái AiTi - 04/03/2018

Công ty Thái AiTi ra mắt phần mềm quản lý hóa đơn bán hàng

Giới thiệu Thái AiTi eBill eBill – Hóa đơn Điện tử do Công ty Công Nghệ & Truyền Thông Thái AiTi phát triển, là Hoá đơn Điện tử nhằm tạo và quản lý háo đơn một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Thay vì viết hoá đơn giấy, bạn chỉ cần vào website ebill.thaiaiti.com và nhấn […]