by Thái AiTi - 28/10/2016

ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế website Công ty nội thất Quang Anh

ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế website Công ty nội thất Quang Anh, nội dung hợp đồng phía Công ty nội thất Quang Anh yêu cầu thiết kế Website với mục đích kinh doanh mặt hàng kính ốp bếp, vách kính tắm trên Internet. Từ đó kỹ thuật bên Công ty Thái AiTi đã tư […]