by Thái AiTi - 07/04/2017

Công ty Thái AiTi ra mắt hệ thống ID web5c, quản lý dịch vụ khách hàng

Từ nay, tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Công ty Thái AiTi, sẽ được quản lý tại hệ thống phần mềm chuyên dụng có tên: id.web5c.com Tại đây, quý khách sẽ tự tạo cho mình 1 tài khoản trên id.web5c.com, khách hàng sẽ tự quản lý hosting, tên miền của […]