Hệ thống tòa nhà Thái AiTi, Văn phòng web5c và Trà My Studio

Tháng 7/2018 Công ty Thái AiTi chính thức ra mắt tòa nhà Thái AiTi là hệ thống chuỗi kinh doanh bao gồm

  • Tầng 1: Trà My Studio
  • Tầng 2-3: Văn Phòng Web5c, văn phòng AZmarketing